Programmabegroting 2019

Lijst subsidies

6 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2019

Programma 2  Bereikbaarheid

2.1.2

Stichting CROW: Bijdrage kennisplatform verkeer en Vervoer

€ 185.000

2.5.1

Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

€ 50.000

2.1.2

Gemeente Haarlem: Herinrichting Houtplein

€3.700.000

2.1.2

Gemeente Hilversum: Fietsenkelder station Hilversum

 € 2.750.000

2.1.2

Gemeente Hilversum: Kleine spoorbomen Hilversum

€ 1.000.000

2.1.2

Gemeente Hilversum: Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden/Bussum

€ 250.000

2.1.2

Gemeente Gooisemeren:Transformatie locatie fietsenstalling/voormalige garage Albrechtlaan Bussum

€2.750.000

2.1.2

Gemeente Gooisemeren: Aanpassen Stationsweg Bussum

€ 280.000

2.1.2

Gemeente Gooisemeren: Uitbreiding fietsparkvoorziening station Bussum Zuid

 € 75.000

2.1.2

Gemeente Gooisemeren: Aanpakken wegvakken overweg Omniuslaan/zwarteweg Naarden-Bussum

€  2.750.000

2.1.2

Gewest Gooi en Vecht: Creeren van nieuwe regionale snelfietsroutes

€ 375.000

2.1.2

Gemeente Aalsmeer: Ongestoorde Logistieke Verbinding

€ 10.550.000

2.1.2

Inv. agenda OV: Gemeente Alkmaar

€ 1.429.000

2.1.2

Inv. agenda OV: Gemeente Bussum

€ 140.000

2.1.2

Inv. agenda OV: Gemeente Haarlem

€ 3.719.000

2.1.2

Inv. agenda OV: Gemeente Heerhugowaard

€ 1.080.000

2.1.2

Inv. agenda OV: Gemeente Hilversum

€ 635.000

2.1.2

Inv. agenda OV: RWS

€1.130.000

2.1.2

Inv. agenda OV: Gemeente Velsen

€ 2.200.000

2.3.2

Gemeente Haarlem, onderhoud busbaan Schalkwijk 

€ 249.000

2.3.3

Gemeente Den Helder, aanpassingen Boerenverdrietsluis

€ 5.000.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2019

Programma 3 Water

3.1.2

De gemeente Waterland en Rijkswaterstaat, Meekoppelkansen dijkversterking Marken

€ 510.250

3.1.2

Rijkswaterstaat, Meekoppelkansen dijkversterking Marken

€ 492.000

3.1.2

HHNK, subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Ursemmerplas

€ 60.000

3.2.1

Recreatieschap WF: Aquapunctuurpunt Rustenburg-Verlaat

€ 60.000

3.2.1

HHNK: Aquapunctuurpunt Engewormerburg  

€ 750.000

3.1.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk

€ 705.946

3.1.2

Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk

€ 357.837

3.2.1

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Waterberging en Natuur

€ 450.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2019

Programma 4 Milieu

4.1.5

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

€ 137.850

4.1.5

Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland

€ 18.742

4.1.5

Milieudienst IJmond

€ 125.000

4.1.5

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

€ 281.933

4.1.5

Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek

€ 60.450

4.2.1

NEMIS

€ 50.000

4.2.1

InVesta/Infrastructuur en voorzieningen InVest

€ 960.000

4.2.1

N.V. Meerlanden; realisatie CO2 infrastructuur voor glastuinbouw

€ 706.000

4.2.1

N.V. HVC Alkmaar; afvang CO2 bij biovergister Middenmeer

€ 794.000

4.2.1

OCAP BV; CO2 vervloeiing en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag

€ 3.000.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2019

Programma 5 Ruimte

5.2.1

Gemeente Alkmaar, verbetering kwaliteit openbare ruimte en bereikbaarheid rond station Alkmaar Noord

€ 200.000

5.2.1

Gemeente Zaandam, bijdrage sanering voormalig industrieterrein Kan Palen/ Touwen

€ 3.500.000

5.2.2

Vervolg Nieuw West Airport Express

€ 80.000

5.2.2

Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)

€ 112.500

5.2.4

Gemeente Den Helder/ Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossen

€25.000

5.2.4

Gemeente Hollands Kroon/ Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 25.000

5.2.4

Noord-Hollandse Motorsport Federatie/ Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 133.148

5.3.1

Gemeente Den Helder/Regionale Detailhandelsvisie Kop van Noord-Holland

€ 10.000

5.3.1

Gemeente Haarlem/Regionale Detailhandelsvisie Zuid-Kennemerland

€ 10.000

5.3.1

Regio Gooi & Vechtstreek/Regionale Detailhandelsvisie Gooi & Vechtstreek

€ 10.000

5.3.1

Merk Fryslan/Vermarkten Wadden Werelderfgoed

€ 260.000

5.3.1

NBTC Holland Marketing/HollandCity strategie

€ 150.000

5.3.3

Nova College/Smart JIT Maintenance

€ 65.000

5.3.3

ROC De Kop/Offshore-Wind-Maintenance

€ 65.000

5.3.3

Horizon College/Zorgtechniek in de wijk, als gekoppeld aan Dudok Huis

€ 65.000

5.3.3

Clusius College/Green Food NH (Powerhouse MBO-WO)

€ 130.000

5.3.3

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord/Talentprogramma

€ 65.000

5.3.3

ROC Amsterdam/Pedagogische medewerkers en onderwijsassistenten

€ 50.000

5.3.3

Techport-Gemeente Velsen/Innovation Warehouse

€ 1.000.000

5.3.4

OCAP BV/CO2 fase De Kwakel

€ 4.000.000

5.3.4

Greenport Aalsmeer/programmabureau

€ 150.000

5.3.4

Greenport Aalsmeer/uitvoeringsprogramma

€ 150.000

5.3.4

Kennis Centrum Plantenstoffen/ Biobased Greenports

€ 50.000

5.4.2

Gemeente Haarlem/ Gebiedsontwikkeling Koepelterrein Versnelling binnenstedelijk bouwen

€ 1.000.000

5.4.2

Gemeente Amsterdam/ Organisatie Flexibele Schil Versnelling woningbouw MRA

€700.00

5.4.2

Gemeente Amsterdam/ Gebiedsontwikkelteams Flexibele Schil Versnelling Woningbouw MRA

€ 2.000.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2019

Programma 6 Groen

6.1.1

Natuurmonumenten: Groene Uitweg Stelling van Amsterdam, Fort Abcoude en omgeving (AGV57)

€ 290.000

6.1.1

Groengebied Amstelland; Groene Uitweg Gaasperplas Centraal (GV66)

€ 450.000

6.1.1

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Dijkversterking Hoorn-Amsterdam, onderdeel natuur en recreatie (LH23)

€ 499.923

6.1.1

Stichting Landschap Noord-Holland; NVO Ilperveld (LH23)

€ 1.050.000

6.2.2

Goois Natuurreservaat

€ 801.610

6.2.2

Nationaal Park Zuid-Kennermerland

€ 121.789

6.2.2

Nationaal Park Duinen van Texel

€ 136.211

6.2.2

Stichting Fietsplatform; Landelijke Fietsroute 1 Kustroute

€ 60.000

6.2.2

Stichting Fietsplatform; Landelijke Fietsroute oranjeroute

€ 22.000

6.2.4

Faunabeheereenheid; Reguliere taken

€ 500.000

6.2.4

Faunabeheereenheid: Maatregelen uitvoering ganzenbeheer

€ 500.000

6.3.2

Landschap Noord-Holland; uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'

€ 608.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2019

Programma 7 Cultuur & Erfgoed

7.1.1

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

€ 60.000

7.1.1

Sportservice

€ 120.000

7.2.1

Plein C

€ 250.000

7.2.1

Probiblio

€ 2.384.240

7.3.1

Stichting NMF/Steunpunt M&A

€ 180.865

7.3.1

Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A

€ 279.135

7.3.2

Molenfederatie

€ 15.000

7.3.2

Stichting Oneindig Noord-Holland

€ 200.000

7.4.1

ROP Midden West

€ 17.000

7.4.2

Stichting Fort bij Penningsveer/Restauratie fortwachterswoning bij Fort Penningsveer

€ 16.000

7.4.2

Waternet/Fort Spion

€ 300.000

7.4.2

Stichting Liniebreed Ondernemen/publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam

€ 70.000

7.4.2

Fort Resort Beemster/Restauratie Fort aan de Middenweg

€ 600.000

7.4.2

Vestingmuseum Naarden/Gele loods, restauratie en infopunt Vesting Naarden en NHW

€ 330.000