Programmabegroting 2019

Bronvermelding

Beeld Begroting

Pagina

Omschrijving beeld

Fotograaf

Home/ Startpagina

 Zeedijk

 Merlin Daleman

Programmabegroting 2018

Inleiding

 Zuidas

 Bas Beentjes

Leeswijzer

 Lezende man

 Bas Beentjes

Programma's

Openbaar bestuur

 GS

 Bas Beentjes

Bereikbaarheid

 Trein en bus

 Bas Beentjes

Water

 Camperduin - kust

 Mark Eker

Milieu

 Avondlucht

 Bas Beentjes

Ruimte

 Woningbouw

 Bas Beentjes

Groen

 Kikker

 Ruud Kartstens

Cultuur en Welzijn

 Muiderslot

 Hanno Lans Dronefotografie

Financiën

 Winkelend publiek

 Bas Beentjes

Paragrafen

Inleiding

 Molens

 Annoesjka Brohm

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 Schip in sluis IJmuiden

 Merlin Daleman

Onderhoud kapitaalgoederen

 Monumenten in Wormer  

 Ingrid Kooiker

Financiering

 Geld

 Bas Beentjes

Bedrijfsvoering

 Dreef

 Bas Beentjes

Verbonden partijen

 Bouw

 Bas Beentjes

Grondbeleid

 Middenbeemster

 Annoesjka Brohm

Provinciale heffingen

 Ringweg Alkmaar

 Bas Beentjes

Financiële begroting

Meerjarenraming

Meerjarenraming 2018-2021

 Dreefgebouw bij nacht

 Ruud Karstens

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

 Bouwgrond met bouwvakkers

 Bas Beentjes

Verklaring van aanmerkelijke verschillen

 Zwaan

 Bas Beentjes

Structureel en reëel evenwicht

 Bouwvakker op hoge steiger

 Bas Beentjes

EMU-saldo

 Vrouwen in koffietentje

 Bas Beentjes

Uiteenzetting van de financiële positie

Opbouw van het begrotingssaldo

 Boeren

 Bas Beentjes

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

 Houtplein

 Bas Beentjes

Investeringen

 Station Hoofddorp

 Bas Beentjes

Activa

 Amsterdamse Waterleidingduinen

 Jelle van de Kamp

Kapitaallasten

 Ring Alkmaar

 Bas Beentjes

Financiering

 Vrouw voor computerscherm

 Bas Beentjes

Stand en mutaties van reserves

 Karren met witte kool

 Bas Beentjes

Stand en mutaties van de voorzieningen

 Bouwvakkers in de stad

 Bas Beentjes

Overige financiële overzichten

Langlopende leningen

 IJmuiden

 Martijn Beekman

Investeringskredieten

 Transport door natuur

 Dirk Jan van Dijk

Staat van gewaarborgde leningen

 Molentje in weiland

 Bas Beentjes

Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

 Wolkenlucht met meertje

 Kenneth Stamp

Bijlagen

Bestuur en directie

 Paviljoen Welgelegen

 Kees Groenenboom

Noord-Holland in feiten en cijfers

 Fietsers en auto's

 Bas Beentjes

Waar zijn wij te bereiken

 Dreefgebouw

 Bas Beentjes

Lijst met gemeenten

 N242

 Merlin Daleman

Bronvermelding

 Bloemenveld

 Merlin Daleman