Programmabegroting 2019

Financiën en Bedrijfsvoering

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

€ 67.074

14,8 %

€ 418.856

1.073,2 %