Programmabegroting 2019

Samenvatting

Samenvatting

Voor u ligt de begroting en meerjarenraming 2019-2022. In deze samenvatting zijn de belangrijkste aspecten van deze begroting opgenomen.
Kaderbrief 2019
In deze begroting zijn uw besluiten verwerkt met betrekking tot de kaderbrief 2019.
Webversie van de begroting
In lijn met de intentie van PS om digitaler te werken, is ook van deze begroting weer een webversie ontwikkeld waarin alle informatie, die ook in de boekversie/PDF is te vinden, op een voor diverse digitale media toegankelijke wijze wordt ontsloten. Deze versie is te vinden op http://financien.noord-holland.nl