Programmabegroting 2019

Bedragen x € 1.000

Inkomsten € 457.883

Uitgaven € 520.748

Inkomsten

€ 105

Uitgaven

€ 23.281

Inkomsten

€ 9.535

Uitgaven

€ 218.565

Inkomsten

€ 1.835

Uitgaven

€ 5.827

Inkomsten

€ 2.980

Uitgaven

€ 43.507

Inkomsten

€ 17.199

Uitgaven

€ 35.499

Inkomsten

€ 7.343

Uitgaven

€ 109.446

Inkomsten

€ 30

Uitgaven

€ 17.549

Inkomsten

€ 418.856

Uitgaven

€ 67.074