Programmabegroting 2019

Ruimte

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

€ 35.499

7,3 %

€ 17.199

3,9 %