Programmabegroting 2019

Cultuur & Erfgoed

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

€ 17.549

3,5 %

€ 30

0,0 %