Programmabegroting 2019

Overzicht taakvelden per programma

Openbaar bestuur

0.8 Mutaties reserves (x € 1.000)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Toevoeging reserves

0

3.000

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-2.681

-1.181

-183

-183

0

0

Saldo

-2.681

1.819

-183

-183

0

0

1.1 Provinciale Staten (x € 1.000)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

5.550

5.949

4.755

4.616

4.616

4.656

Baten

-34

-91

0

0

0

0

Saldo

5.516

5.858

4.755

4.616

4.616

4.656

1.2 Gedeputeerde Staten (x € 1.000)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

4.976

5.585

5.010

4.610

4.610

4.610

Baten

-6

0

0

0

0

0

Saldo

4.970

5.585

5.010

4.610

4.610

4.610

1.3 Kabinetszaken (x € 1.000)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

1.530

2.247

2.545

2.545

2.545

2.545

Baten

-39

-43

-43

-43

-43

-43

Saldo

1.492

2.204

2.502

2.502

2.502

2.502

1.4 Bestuurlijke organisatie (x € 1.000)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

5.465

5.982

5.614

5.414

5.414

5.414

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

5.465

5.982

5.614

5.414

5.414

5.414

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio (x € 1.000)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

560

622

509

109

109

109

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

560

622

509

109

109

109

1.6 Openbare orde en veiligheid (x € 1.000)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

440

1.172

1.466

1.066

1.066

1.066

Baten

-38

-50

-50

-50

-50

-50

Saldo

401

1.122

1.416

1.016

1.016

1.016

1.9 Bestuur, overige baten en lasten (x € 1.000)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

1.065

2.023

3.089

3.089

2.477

2.427

Baten

0

-12

-12

-12

0

0

Saldo

1.065

2.011

3.077

3.077

2.477

2.427

6.1 Agrarische aangelegenheden (x € 1.000)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

3.367

1.940

293

293

110

260

Baten

0

0

0

0

0

-150

Saldo

3.367

1.940

293

293

110

110

7.2 Maatschappij (x € 1.000)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Resultaat     Programma 1

20.154

27.143

22.993

21.454

20.854

20.844