Programmabegroting 2019

Water

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

€ 5.827

1,1 %

€ 1.835

0,4 %