Programmabegroting 2019

Milieu

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

€ 43.507

9,1 %

€ 2.980

0,7 %