Programmabegroting 2019

Openbaar bestuur

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

€ 23.281

4,7 %

€ 105

0,0 %