Programmabegroting 2019

Groen

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

€ 109.446

26,6 %

€ 7.343

1,6 %