Programmabegroting 2019

Bereikbaarheid

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

€ 218.565

72,3 %

€ 9.535

2,1 %