Programmabegroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Investeringen

4.3.3 Investeringen

in de tabel hieronder worden de netto geactiveerde investeringen weergegeven. Het gaat hierbij om het bedrag van het bruto investeringsbedrag minus de bijdragen welke van derden worden ontvangen. De investeringen zijn ingedeeld per programma.

Overzicht van netto investeringen per programma

2018

2019

2020

2021

2022

Programma

LOPENDE INVESTERINGEN:

 Materiële vaste activa

 Investeringen met een economisch nut

                       5

 Gronden Wieringerrandmeer

           4.872.449-

       4.872.449-

       4.932.467-

                      -   

                      -   

                       5

 Strategisch grondbeleid

           4.963.261-

    11.866.265-

       9.362.512-

                      -   

          605.807-

                       5

 Beheergrondbank Laag-Holland

                84.645-

                      -   

                      -   

                      -   

                      -   

                       2

 Steunpunten voor dagelijks beheer (vaar)wegen

           3.612.693

       2.270.000

       1.050.000

          600.000

                      -   

                       2

 Provinciale wegen                                                

      118.569.000

    78.337.000

    34.277.000

    23.264.000

    35.009.000

                       2

 Provinciale vaarwegen                                                

           8.961.000

       4.985.000

       3.376.000

       1.876.000

          700.000

                       2

 Investeringen Groen

              456.000

       4.434.000

       3.583.000

          830.000

                      -   

                       2

 Investeringen Openbaar Vervoer

        27.867.000

    30.300.000

    15.890.000

       2.559.000

                      -   

                       2

 DVM (intelligente verkeerslichten)

                          -   

          825.000

          825.000

          825.000

          825.000

 Totaal materiële vaste activa

    149.545.337

 104.412.286

  44.706.021

  29.954.000

  35.928.193

 Financiële vaste activa

                       5

 Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam

                   8.395

                      -   

                      -   

                      -   

                      -   

                       4

 Participatiefonds deelnemingen Duurzame Energie

        23.000.000

                      -   

                      -   

                      -   

                      -   

 Innovatiefonds Noord-Holland

              806.500

                      -   

Totaal financiële vaste activa

     23.814.895

                -   

                -   

                -   

                -   

TOTAAL LOPENDE INVESTERINGEN

    173.360.232

 104.412.286

  44.706.021

  29.954.000

  35.928.193

VERVANGINGSINVESTERINGEN:

                       2

 Vervangingsinvesteringen wegen PMO

        26.868.000

    44.605.000

    33.457.000

    12.181.000

    12.399.000

                       2

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen PMO

        12.470.000

       7.773.000

    27.526.000

    15.619.000

    12.685.000

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN:

     39.338.000

  52.378.000

  60.983.000

  27.800.000

  25.084.000

Totaal netto investeringen

    212.698.232

 156.790.286

 105.689.021

  57.754.000

  61.012.193